Category: Books
Pages: 148
ISBN: 978-1-5023-2307-1
Year: 2014

Hits: 772

Summary: When handsome, new shop assistant Tom is rude and obnoxious to a valued customer, he discovers the painful way to learn to be polite – through the indignity of hard, regular spankings and canings applied to his upturned bare bottom. The irate customer, Mr Parkinson, is expert at severe and humiliating corporal punishment for misbehaving adults. It’s so embarrassing and it hurts so much – but soon Tom’s fear and dread of the cane turns to acceptance, and finally a real craving for more and more imaginative discipline, which his new Master is only too keen to give.

Samenvatting: Als de aantrekkelijke winkelbediende Tom op een dag op onbeschofte en arrogante wijze een gerespecteerde klant benadert, ontdekt hij dat er een pijnlijke methode bestaat om goede manieren te leren: door regelmatige, vernederende en fikse pakken slaag op zijn opgeheven, naakte billen. De beledigde kant, meneer Parkinson, is specialist in het geven van stevige en vernederende billenkoek aan volwassenen zonder fatsoen. Het is zó schaamtevol en het doet zo’n vreselijke pijn… Maar snel smelt Toms angst en vrees. Hij accepteert zijn lot, om uiteindelijk zelfs oprecht te verlangen naar de creatieve straffen en discipline. Iets waar zijn nieuwe Meester graag mee helpt…