Category: Books
Pages: 364
ISBN: 978-1-4426-1551-9
Year: 2014

Hits: 767

Summary: Who decides where “normal” stops and “perverse” begins? In ‘Vicarious Kinks’, Ummni Khan looks at the mass of claims that film, feminism, the human sciences, and law make about sadomasochism and its practitioners, and the way those claims become the basis for the legal regulation of sadomasochist pornography and practice. Khan’s audacious proposal is that for film, feminism, law, and science, the constant focus on taboo sexuality is a form of “vicarious Kink” itself. Rather than attempt to establish the “truth” about sadomasochism, ‘Vicarious Kinks’ asks who decides that sadomasochism is perverse, examining how various fields present their claims to truth when it comes to sadomasochism. The first monograph by a new scholar working at the juncture of law and sexuality, Vicarious Kinks challenges the myth of law as an objective adjudicator of sexual truth.

Samenvatting: Wie bepaalt wanneer iets niet langer ‘normaal’ is en het ‘pervers’ wordt? In ‘Vicarious Kinks’ onderzoekt Ummni Khan de diverse (voor)oordelen die film, feminisme, de menswetenschappen en de wet vellen over sadomasochisme en zij die dit in de praktijk beleven. Ook kijkt zij naar de manier waarop die (voor)oordelen het fundament vormen onder wet- en regelgeving rond sadomasochistische pornografie en praktijk. Khan’s baanbrekende mening luidt dat de voortdurende focus op het seksuele taboe in film, feminisme, wetgeving en wetenschap op zich al een vorm is van ‘afgeleide kink’. In plaats van ‘de waarheid’ achter sadomasochisme te achterhalen, is de vraag in ‘Vicarious Kinks’ wie bepaalt dat sadomasochisme ‘pervers’ is, door te onderzoeken hoe de verschillende terreinen hun claim op de waarheid onderbouwen waar het gaat om sadomasochisme. Met deze eerste monografie van een nieuwe wetenschapper – op de grens van wetgeving en seksualiteit – kijkt Ummni Khan kritisch naar de mythe van de wet. Zij doet dat als een objectieve voorvechtster van seksuele waarheid.