Category: Books
Pages: 199
ISBN: 978-1-908766-71-7
Year: 2012

Hits: 724

Summary: This is the story of Claire and Evan. In order to get over the breakdown of her 10-year relationship, 35-year-old Claire joins a local book club for romance readers. There she meets book shop owner Evan, a dominant man who has never recovered from the sudden death of his submissive wife. As their relationship develops and they embark on the path of Claire’s submission, it becomes harder and harder for Evan to keep his emotional distance. Claire is open and responsive and he wants her badly, but refuses to let himself go. As Claire falls deeper in love with Evan, she realises that he is holding back and decides to end their relationship, forcing Evan to confront his own past and his feelings in order to save his new love.

Samenvatting: Dit is het verhaal van Claire en Evan. In een poging om de pijn te verwerken van een breuk in een tien jaar durende relatie, sluit de 35-jarige Claire zich aan bij een clubje dat romantische boeken leest en bespreekt. Daar ontmoet zij Evan, eigenaar van een boekhandel. Hij is een dominante man die nooit het verdriet verwerkte van de plotselinge dood van zijn onderdanige vrouw. Als er een broze relatie opbloeit tussen Evan en Claire – en de laatste het pad van onderdanigheid ontdekt – wordt het voor Evan steeds moeilijker om emotioneel afstand te houden. Claire is open en geeft de juiste signalen en hij wil haar maar wat graag in zijn hart sluiten. Maar zijn onverwerkte rouw zorgen ervoor dat hij zich isoleert. Terwijl Claire steeds meer van Evan gaat houden, beseft zij ook dat hij haar op afstand houdt. Ze zegt hem dat ze de relatie wil beëindigen, om Evan zo te dwingen om zijn pijnlijke verleden te verwerken en zijn relatie te redden.