Category: Books
Pages: 226
ISBN: 978-1-62778-063-6
Year: 2014

Hits: 696

Summary: Samantha’s attraction to her Dom, Jack, grows as they indulge in a sultry, Story of O-style affair. He promises her a trip to Paris, and in anticipation, creates a series of sexual rewards inspired by the seven deadly sins – one for every day of the week. As Samantha dives deeper into his imagination, she discovers new edges to her own sensuality.

Samenvatting ‘Wrapped Around Your Finger’: De aantrekkingskracht van Samantha’s Dom, Jack, groeit alleen maar naarmate zij elkaar vinden in een stabiele relatie die lijkt op het verhaal van . Hij belooft haar een reis naar Parijs en voorafgaand bedenkt hij een serie seksuele beloningen, geïnspireerd op de zeven hoofdzonden – één voor elke dag van de week. Als Samantha steeds verder opgaat in zijn verbeelding, ontdekt zij nieuwe kanten van haar eigen sensualiteit.