Category: Books
Pages: 231
ISBN: 978-1-904706-66-3
Year: 2008

Hits: 636

Summary: Trapped and frustrated in a teacher training college, Joanne begins to have disturbing ‘serial’ dreams. In these she is exposed to intense sexual experiences she has never before imagined and even more disturbingly she finds that she is exited by them. But then real life intervenes in the shapely form of one of her lecturers and from then on reality becomes far more erotic and arouding than any dream could possibly be!

Samenvatting: Vastgelopen in haar saaie lerarenopleiding waaraan zij niet kan ontsnappen, raakt Joanne gefrustreerd en ervaart bij herhaling verontrustende dromen. In die dromen wordt ze onderworpen aan allerlei intens erotische beproevingen die zij zich voordien niet kon indenken. En nog erger: ze raakt er door opgewonden. Maar dan vloeien haar dromen over in het werkelijke leven en wel in de vorm van knappe verschijning van een van haar docenten. Op zeker moment worden de werkelijke gebeurtenissen zelfs vele malen meer erotisch dan zij ooit kon dromen!