Category: Books
Pages: 288
ISBN: 978-0-340-61330-6
Year: 1994

Hits: 647

Summary: When Vega and Paul meet at a party, they immediately embark on a sexual relationship that knows no boundaries, acknowledges no taboos. Soon, their erotic abandon is mirrored by a criminal recklessness that spirals rapidly into a vortex of fatal destruction… Suffused with the powerful, erotic charge of ‘Damage’ and ‘Nine and a Half Weeks‘, ‘Restraint’ is a compulsive exploration of the consequences of sexual obsession.

Samenvatting: Als Vega en Paul elkaar tijdens een feest ontmoeten, is dat gelijk het vertrekpunt voor een seksuele relatie zonder grenzen, zonder taboes. Als snel evenaart hun erotische bandeloosheid een criminele roekeloosheid die uiteindelijk uitmondt in een draaikolk van totale destructie… Gevuld met de krachtige, erotische lading uit ‘Damage’ en ‘Nine and a Half Weeks‘, weet ‘Restraint’ te boeien met een verkenning van de gevolgen van seksuele obsessie.