Category: Books
Pages: 96
ISBN: 978-0-86719-501-9
Year: 2000

Hits: 654

Summary: Bob Guccione about Tony Ward’s photography: “It unleashes our deepest fantasies and allows us to participate in those fantasies. His outstanding use of light adds drama and integrity to images that appeal to our basic instincts. Although Tony Ward’s pictures are sexually explicit, his voyeuristic approach preserves the intimacy and sensuality of the moment. Tony is full of inspiration and we can expect the unexpected from his future work.”

Samenvatting: Bob Guccione zegt over Tony Ward’s fotografie: “Het brengt onze meest verborgen fantasieën naar de oppervlakte en maakt het mogelijk dat we onszelf deelnemer voelen in die fantasie. Zijn buitengewone gebruik van licht schenkt dramatiek en integriteit aan beelden die nauw verwant zijn aan onze basale instincten. Alhoewel Tony Ward’s foto’s seksueel zeer expliciet zijn, zorgt zijn voyeuristische benadering er toch voor dat de intimiteit en sensualiteit van het moment bewaard blijven. Tony loopt over van inspiratie en we mogen bij zijn toekomstige werk het onverwachte verwachten.”