Category: Books
Pages: 208
ISBN: 978-2-915635-91-1
Year: 2014

Hits: 710

Présentation de l’éditeur: Philippe Boxis déplie sa première corde, et la modèle s’abandonne déjà à sa créativité, les sens en éveil. L’odeur, le son de la corde qui s’enroule autour de son corps, la sensation de cette corde sur sa peau, l’enivre au plus haut point. Les doigts virevoltent, la main est douce dans le geste, ferme dans l’intention. Plus rien n’existe autour du couple, le public retient sa respiration… N’existe plus que cette femme magnifiquement dénudée et cet homme qui fait d’elle une déesse de beauté.

Summary: When Philippe Boxis uncoils the first of his ropes, the model has already begun to surrender to his creativity, with her senses awakening. The smell, the sound of the rope as it slips around her body, the feeling of rope over her skin, these sensations thrill her to the utmost. His fingers flutter around, the gestures soft – but the intention firm. There seems to be nothing else around the couple; everyone in the audience holds his breath… Nothing but this nude, gorgeous woman – and this man who transforms her into a goddess.

Samenvatting: Als Philippe Boxis nog maar zijn eerste touw afrolt, heeft zijn model zich reeds overgegeven aan zijn creativiteit, haar zintuigen verkeren in een verhoogde staat van alertheid. De geur, het geluid van touw dat langs het lichaam glijdt, het gevoel van touw over de huid, al deze sensaties prikkelen haar tot het uiterste. Zijn vingers werken vliegensvlug en de gebaren zijn teder – maar zijn acties zijn vastberaden. Buiten dit paar lijkt er niets anders te bestaan – de toeschouwers houden de adem in – niets anders dan deze naakte, prachtige vrouw en de man die van haar een godin maakt.