Category: Books
Pages: 195
ISBN: 978-0-940267-09-1
Year: 2006

Hits: 630

Summary: In most, if not all, of BDSM activities there is at least some aspect of control by one partner over the other. That, notes author Peter Masters, is the heart of this book. In spite of that reality, there is little discussion among BDSM players about control and almost no instruction as to its assertion or exercise. ‘The Control Book’, therefore, is unique in its approach as a robust guide to understanding, gaining, exercising, maintaining, and using safe, sane, and consensual control over another or experiencing it as a willful submissive. Masters’ step-by-step approach has both depth and an experiential basis. He adeptly uses sound psychology and common sense to instruct all those, both dominant and submissive, who are drawn to any kind of dominant/submissive encounter or relationship. In five thorough and informative chapters – Introduction, Transfer of Control, Communication, Management, and Discussion – Masters presents both food for thought and sure guidance about his subject. Here, finally, is an important and enlightening book on a seldom discussed topic – Control – by a man who is well-practiced in its use.

Samenvatting: In welhaast alle gevallen is er bij BDSM sprake een zekere mate van controle bij de ene partner over de andere. Dat vormt volgens Peter Masters ook de kern van dit boek. In tegenstelling tot die realiteit komt controle weinig ter sprake onder mensen die met BDSM bezig zijn, laat staan dat er instructies bestaan voor de uitoefening van controle. ‘The Control Book’ mag daarom een unieke gids worden genoemd met een robuuste benadering van de thema’s controle krijgen, controle uitoefenen en controle behouden). Aspecten van veiligheid, gezond verstand en wederzijdse goedkeuring worden daarbij zeker niet vergeten. Masters’ stap voor stap benadering kenmerkt zich door diepgang en ervaringsdeskundigheid. Hij combineert gedegen psychologie en gezond verstand om mensen de weg te wijzen in elke dominant – onderdanige ontmoeting of relatie. In vijf even uitvoerige als informatieve hoofdstukken (inleiding, overdragen van de controle, communicatie, management en discussie) presenteert Masters stof tot nadenken en een rotsvaste wegwijzer over dit onderwerp. Hier is – eindelijk! – een belangrijk en verhelderend boek over het zeldzame onderwerp ‘controle’, geschreven door een man die weet hoe het te gebruiken.