Category: Books
Pages: 328
ISBN: 978-0-340-82161-9
Year: 2002

Hits: 649

Summary: Getting her first job as an English Teacher at Thornton Sixth Form College was a dream come true for Christina. But that dream soon becomes a nightmare when she realises she has no way of controlling her rowdy class. However, Christina is resourceful if nothing else, and after a particularly disturbing incident in a store room with one of her male pupils, it dawns on her how to keep her class in check and enjoy her job at the same time. Each student is rewarded in a very special way, and the boys become very obedient indeed. Everything is fine until the girls begin to demand the same favours if they too are to be good in class. Matters are getting out of hand, and even more so when one of her fellow teachers finds out her secret and threatens to expose her if she doesn’t do as he asks. With her colleague’s demands becoming more and more perverse, Christina realises he has to be stopped, and she has a very special way of doing it…

Samenvatting: Wanneer Christina haar eerste baan krijgt als lerares Engels aan het Thornton Sixth Form College, gaat er voor haar een droom in vervulling. Maar die droom verandert al snel in een nachtmerrie op het moment dat zij beseft dat zij met geen mogelijkheid orde kan houden in de wel heel opstandige klas. Gelukkig is Christina niet voor één gat te vangen en na een verontrustend incident in een voorraadkamer met een van haar mannelijke leerlingen dringt tot haar door hoe ze de orde kan handhaven en er bovendien ook nog plezier aan kan beleven. Elke leerling kan heel speciale beloningen verdienen, wat de jonge mannen poeslief maakt. Dat gaat goed, tot de meisjes dezelfde gunsten verlangen als ze braaf zijn in de klas. De zaken lopen uit de hand, zeker als een van de andere leerkrachten achter Christina’s geheim komt en dreigt alles in de openbaarheid te brengen, tenzij Christina precies doet wat hij haar opdraagt. Terwijl de eisen van haar collega steeds meer perverse vormen aannemen, beseft Christina dat zij hem snel een halt moet toeroepen. En zij weet precies hoe…