Category: Books
Pages: 180
ISBN: 978-1-881943-14-3
Year: 2004

Hits: 702

Summary: Guy Baldwin, author of ‘Ties That Bind’, joins forces with a grateful slave to produce this gripping and personal account on the subject of consenual slavery. Philosophical and intense, ‘Slavercraft’ dares to delve beneath the surface of D/s-relationships and gives us an intimate and revealing view from a rare perspective- that of a slave. The authors examine the psychology and spirituality behind the Master/slave dynamic, and the result is a book that is resourceful, thought provoking and sexually charged. Beautifully written and intriguing, ‘Slavecraft’ is sure to leave an impact.

Samenvatting: Guy Baldwin, schrijver van ‘Ties That Bind’, produceerde samen met een dankbare slaaf dit aangrijpende relaas op het gebied van vrijwillige slavernij. Filosofisch en intens; ‘SlaveCraft’ durft diep te graven in de gronden achter relaties tussen Dominant en onderdanige en biedt de lezer een intieme en onthullende blik vanuit een zeldzaam perspectief: dat van de slaaf. De schrijvers onderzoeken de psychologie en de spiritualiteit achter de dynamiek tussen Meester en slaaf. Het resultaat is een boek dat uitputtend is, aanzet tot nadenken en tegelijk seksueel geladen is. Prachtig verwoord en boeiend. ‘SlaveCraft’ zal zeker indruk maken.