Category: Books
Pages: 146
ISBN: 978-1-4404-7310-4
Year: 2008

Hits: 714

Summary: This paperback about BDSM and domestic discipline is published by The Black Flower. In the introduction by this book, The Black Flower descibes its goal as follows: “To promote the safe play in the area of BDSM.” This area is growing but too many times abuse is used instead of love. The art form is used for negative results and in negative ways. This book will show the basics of Domination and submission and will give all novice subs and Doms a better understanding of this beautiful Lifestyle.

Samenvatting: Deze publicatie over BDSM en huishoudelijke discipline is uitgegeven door The Black Flower. In de inleiding bij dit boek beschrijft The Black Flower het doel van dit werk als volgt: “Het bevorderen van een veilig spel op BDSM-gebied.” BDSM als verschijnsel groeit maar ontaard vaak in misbruik in plaats van een vorm van liefde. De kunstvorm wordt misbruikt voor negatieve doeleinden. Dit boek wil je de basisbeginselen bijbrengen van Dominantie en onderdanigheid. Het wil alle beginnende subs en Dominanten vooral meer begrip bijbrengen van deze prachtige levensstijl.