Category: Books
Pages: 237
ISBN: 978-3-935596-07-7
Year: 2006

Hits: 764

Kurzbeschreibung: Detaillierte, durchgehend bebilderte Beschreibungen vom Materialien und Techniken; Sensibele Einführung in die psycho-sexuellen Rahmenbedingen; solide Hinweise zum Thema Sicherheit und ausführlicher Anhang mit Internet-Adressen, Buchempfehlungen und mehr.

Samenvatting: Een gedetailleerde, rijk geïllustreerde beschrijving van materialen en technieken; een doordachte inleiding in de psycho-seksuele kaders; gedegen aanwijzingen rond het thema veiligheid en een uitvoerige bijlage met internetadressen, boekentips en meer.