Category: Books
Pages: 190
ISBN: 978-90-5108-112-1
Year: 1994

Hits: 767

Samenvatting: Restif de la Bretonne, een fascinerende tijdgenoot van Markies DAF de Sade, wilde met zijn ‘Anti-Justine’ zijn aartsvijand De Sade met eigen wapens verslaan. De Sade was volgens hem een griezel, die vrouwen omlaag haalde. Restif wilde de vrouw in ere herstellen als een voorwerp van lust dat nimmer verveelt en altijd blijft inspireren. Maar het pakte anders uit… De erotiek en seks in deze roman is haast nog schokkender dan bij De Sade’s werk het geval is. De erotiek in ‘Anti-Justine’ wordt uitermate levendig en energiek beschreven, met een vuur dat zo nu en dan ‘maniakaal’ lijkt. De personages in het verhaal zijn absoluut bezeten van seks – ook de vrouwen. Het is in elk geval zeker dat er in de erotische klassieken weinig werken bestaan waarin de figuren zo vaak, zo fanatiek en op zo veel verschillende wijzen de liefde bedrijven.