Category: Books
Pages: 200
ISBN: 978-3-8228-6870-6
Year: 1999

Hits: 664

Summary: “As the great master of truly erotic, actual art, Roy Stuart is long overdue for a big coffee table book.” In this volume you’ll find many of your favorite Glimpse photo’s, as well as never-seen outtakes, work from other magazines and Roy’s personal collection. Here on fine art paper Roy’s command of lighting is more evident than ever, his melding of fashion and raw lust stunning. Ever the perfectionist, he worked closely with the editors to make this a statement of social philosophy as well as a photo book.” [Dian Hanson in Leg Show]. Volume II features 17 photo stories covering 240 pages, including a large number of hitherto unpublished pictures.

Samenvatting: “Als de grote meester van écht erotische, daadwerkelijk Kunst te noemen fotografie, is Roy Stuart al lang toe aan een groot boek voor op de koffietafel.” In dit werk ontdek je veel favoriete foto’s uit ‘Glimpse’, evenals nooit eerder gepubliceerd werk, werk uit andere tijdschriften en de persoonlijke verzameling van Roy. Hier – op fijn papier – is Stuart’s beheersing van belichting duidelijker dan ooit en de wijze waarop hij mode en rauwe lust laat samensmelten is overweldigend. De eeuwige perfectionist Stuart werkte hiervoor nauw samen met zijn redacteuren, om enerzijds een uiting van sociale filosofie te produceren, anderzijds een fotoboek,“ schreef Dian Hanson in ‘Leg Show’. Deel II biedt 17 fotoverhalen over 240 pagina’s, met inbegrip van een groot aantal tot nu toe ongepubliceerde beelden.