Category: Books
Pages: 240
ISBN: 978-3-8228-6054-0
Year: 2000

Hits: 733

Summary: Roy Stuart’s most recent work is more explicit than ever. Continuing to break down the boundaries of sexual politics with his provocative photography. Stuart ventures further into the ambivalent relationship between reality and illusion, using role-playing to parody conventional ideas of sex. More daring, more subversive, volume III features Stuart’s most explicit work to date. In his mission to avoid the typical iconography of a culture based on appearances, Stuart not-so-typical subjects in his storytelling. His latest subjects vary greatly, including older women who, in their non-conformity to orthodox standards of beauty, are awkwardly out of place in their roles as dolled-up sex objects. What is society teaching us about sexual attraction? Does western culture brainwash us into taking on traditional sexual roles, wherein women must be beautiful and men must be dominant? Forget what mainstream society has taught you about power roles, desirability, and body image. Stuart depicts a world where barriers are abolished and women exercise the same sexual license as men.

Samenvatting: Roy Stuart’s nieuwste boek is meer expliciet dan ooit. Het bouwt voort op zijn streven om de grenzen van seksuele normen te doorbreken met zijn uitdagende fotografie. Stuart gaat hier verder op zijn dubbelzinnige weg, ergens tussen fantasie en werkelijkheid, om met gebruikmaking van rollenspel een parodie te bieden van meer behoudende opvattingen over seksualiteit. In deel III toont Stuart zijn meest expliciete werk: méér gedurfd en méér uitdagend. Daarbij houdt Stuart vast aan zijn missie: het vermijden van de typische iconen van een cultuur gebaseerd op uiterlijkheden. Zijn modellen zijn anders dan in voorgaande boeken, met inbegrip van oudere vrouwen die, wars van orthodoxe normen, gênant uit de toon vallen in hun rol als bizar aangeklede seksobjecten. Wat leert de maatschappij ons over seksuele aantrekkingskracht? Zorgt de Westerse cultuur voor een hersenspoeling waar het de traditionele seksuele rollen aangaat, waarin vrouwen mooi moeten zijn en mannen dominant? Vergeet wat de heersende opvattingen van de maatschappij je willen laten geloven over de rolverdeling van macht, over wat wenselijk is, over uiterlijk. Stuart brengt een wereld in beeld waar grenzen zijn beslecht en de vrouwen dezelfde seksuele macht uitoefenen als de mannen.