Category: Books
Pages: 150
ISBN: 978-1-935509-02-8
Year: 2009

Hits: 729

Summary: There is no other book currently in print that covers such a wide range of topics for rope enthusiasts. There are many extraordinary rope books in print, but they are almost exclusively guides to how one goes about learning this art. Said differently, virtually all the rope books in print are meant to help readers learn the how of rope Bondage. That’s not what this book does. This book shares the views of seventeen prominent riggers as they explain the why of their art. This book is about the power of rope. This book is also about the power exchange aspect of rope. Even more that that, this book is about the intimacy of rope.

Samenvatting: Op dit moment is er geen enkel ander boek in druk dat zo’n breed scala aan onderwerpen behandelt over bondage als dit. Natuurlijk zijn er veel buitengewone boeken over bondage beschikbaar, maar die behandelen zowat allemaal uitsluitend de kunst van het omgaan met touw. Of, om het anders te zeggen, vele boeken gaan alleen over het HOE. En dát is nu precies wat dit boek niet doet. Dit boek laat zeventien deskundigen aan het woord over het WAAROM van hun kunst. Dit boek gaat over de kracht van bondage. Dit boek gaat ook over de aspecten van macht die het touw bewerkstelligt. Maar boven alles gaat dit boek over de intimiteit van bondage.