Category: Books
Pages: 128
ISBN: 978-1-904989-49-3
Year: 2008

Hits: 653

Summary: With ‘Trans/Sex’, Vittoria Perzan revisits porn movies after her first book ‘Cinema Hard’. But here, she really breaks new ground by investigating the exotic – and for many people taboo – world of transgender sex. It’s like Eva Robins wrote: “The images inspire attraction or repulsion, but never leave the voyeur in us dissatisfied. The violence of the actions is defused by the careful, elegant framing. Het pictures depict crude reality and wasted love, scenes peopled by manipulated beings.” And what is this book really about? It’s surely not about a simple choice between porn and art. It’s more about the emotion of the viewer and the question we have to ask ourselves: Why do we find these pictures disturbing, arousing or aesthetically pleasing?

Samenvatting: Met ‘Trans/Sex’ brengt Vittoria Perzan opnieuw een bezoek aan de pornografische filmindustrie na haar eerdere boek, ‘Cinema Hard’. Maar hier betreedt zij pas echt een onontgonnen gebied, de voor velen met taboes omgeven wereld van transseksuele seks. Het is zoals Eva Robins schreef: “De afbeeldingen roepen iets aantrekkelijks op of juist iets van afkeer, maar nooit laten ze de voyeur onbevredigd. Het geweld van de acties wordt verzacht door deze actie in een weldoordacht en sierlijk kader te plaatsen. De foto’s verbeelden de harde werkelijkheid en een liefde die niets brengt, in scenes bevolkt door gemanipuleerde wezens.” En waar gaat dit boeken nu eigenlijk over? Het biedt in elk geval geen simpele keuze tussen porno en kunst. Het draait veel meer om de emotie van de kijker, die zichzelf moet afvragen: waarom vinden we deze foto’s verontrustend, opwindend of aantrekkelijk?