Category: Books
Pages: 220
ISBN: 978-0-7499-5486-4
Year: 2011

Hits: 643

Summary: Shy Caitlin is wondering what to do after university when she inherits a guesthouse in Cornwall. Emboldened by her sexy friend Saskia, Caitlin’s confidence soars and she discovers her sexual power with the local men, but when she meets Tristan, she is smitten. Mystery surrounds the disappearance of Tristan’s first wife, Portia, and when he goes to London in search of answers, Portia’s half-brother Guy visits Caitlin claiming that Tristan is unbalanced. Guy is manipulative and dominating and indoctrinates naive Caitlin into his dark sexual world. He knows what happened to Portia and if she remains under his instruction, Caitlin is in danger of going the same way…

Samenvatting: De verlegen Caitlin vraagt zich af wat ze zal doen na de universiteit, als ze een pension erft in Cornwall. Ze krijgt zelfvertrouwen door haar sexy vriendin, Saskia. Ze ontdekt ook de seksuele macht die ze uitoefent op de plaatselijke heren. Maar als ze Tristan ontmoet, valt ze voor hem als een blok. De verdwijning van Tristans eerste vrouw, Portia, is omgeven met mysteries. Wanneer Caitlin in Londen op zoek gaat naar antwoorden, komt ze daar in aanraking met Portia’s halfbroer Guy, die beweert dat Tristan labiel is. Guy zelf blijkt manipulatief en dominant en hij sleurt de naïeve Caitlin mee in zijn duistere, seksuele wereld. Hij weet wat er is gebeurd met Portia en als Caitlin onder zijn invloed blijft, wacht haar het zelfde lot…