Category: Books
Pages: 103
ISBN: 978-1-890159-54-2
Year: 2004

Hits: 600

Summary: A ‘workshop in a book’ on dungeon emergencies and supplies, including: the thirty most common BDSM emergencies; dealing with emotional emergencies like panic attacks and escalating arguments; your dungeon first aid kit – building and maintaining it; essays on safecalls and other safety information; important information on protecting yourself legally when emergencies happen.

Samenvatting: Een ‘training in een boek’ over wat er mis kan gaan en wat je dan bij de hand moet hebben, inclusief: de dertig meest voorkomende ongelukken bij BDSM; omgaan met emotionele noodgevallen zoals paniekaanvallen en ruzies; je EHBO-trommel opbouwen en onderhouden; bijdragen over tekens van leven per telefoon op een vooraf afgesproken tijdstip naar vriend(in) tijdens BDSM-activiteiten (vaak toegepast bij de kennismaking met een nieuwe BDSM-partner) en andere informatie over veiligheid; belangrijke informatie om jezelf op juridisch vlak te beschermen bij een ongeluk.