Category: Books
Pages: 127
ISBN: 978-0-571-20840-1
Year: 2001

Hits: 590

Summary: Nurse Wolf is Manhattan’s Queen of Pain – she gives pleasure by inflicting it, gains pleasure from causing it. The neurologist Dr Oliver Sacks is her opposite, a defuser of pain, a comforter. Yet, for all their apparant differences, the dominatrix and the doctor operate in similar territory: both are intensely involved with their subjects, who have become friends and alies; both have an almost shamanastic way of dealing with unusual personalities; both regard such people as ‘differently abled’ – insightful and misunderstood. In ‘Nurse Wolf & Dr Sacks’, Paul Theroux offers two remarkable portraits. His book reveals the ‘other side’ of New York.

Samenvatting: Zuster Wolf is de Koningin van de Pijn in Manhatten – Zij schenkt anderen en ervaart zelf evenveel plezier door het toebrengen van pijn. De neuroloog dr. Oliver Sacks is haar tegenpool, hij neemt pijn juist weg en biedt troost. En toch, ondank deze schijnbare tegenstrijdigheden, zijn de Domme en de neuroloog allebei intensief betrokken bij hun cliënten, die zowel vrienden als bondgenoten werden; beiden hebben een welhaast sjamanistische manier waarop zij omgaan met bijzondere persoonlijkheden; beiden beschouwen hun klanten als mensen met ‘een ander talent’ – opmerkelijk en vaak verkeerd begrepen. In ‘Nurse Wolf & Dr Sacks’ biedt Paul Theroux twee bijzondere portretten en schenkt ons een ongewoon inkijkje in ‘het andere’ New York.