Category: Books
Pages: 160
ISBN: 978-3-8228-7872-9
Year: 1998

Hits: 666

Summary: “Animal sexuality differs from eroticism in that human sexuality is limited by taboos and the domain of eroticism is that of the transgression of these taboos,” is how Georges Bataille explains the nature of eroticism. In his photographs, Roy Stuart sheds new light on that most human of acts. His photos marked by brilliant technique and a deft sense of the ‘mise en scène’ possess a rare erotic power, presenting human sexuality, stripped of all prudishness. In turns voyeuristic, in turns narrative, his pictures with their disarming explicitness subvert traditional moral codes and force the viewer to re-evaluate his or her pre-conceived notions of sexuality.

Samenvatting: “Dierlijke seksualiteit verschilt van erotiek. De menselijke seksualiteit is namelijk ingeperkt door taboes en het domein van de erotiek houdt zich bezig met het doorbreken van deze taboes.” Zo verklaart George Bataille het karakter van de erotiek. In zijn fotografie werpt Roy Stuart een nieuw licht op deze meest menselijke activiteit. Zijn foto’s – gekenmerkt door een meesterlijke beheersing van de techniek en een zeldzame gave voor de enscenering – tonen de menselijke seksualiteit zonder enige vorm van preutsheid. Stuart’s foto’s – soms voyeuristisch, soms verhalenderwijs – dwingen de toeschouwer, door zijn ontwapenende directheid die normen en waarden doorbreekt, tot een herbezinning van de eigen vooroordelen rond seksualiteit.