Category: Books
Pages: 364
ISBN: 978-3-936709-06-3
Year: 2003

Hits: 569

Summary: The photographs in this book are taken from the golden epoch of girly photographs; from the mid 1950’s to the mid 1960’s. This was a time when rapacity was fulfilled not by gynecological excursion, but by the sultry unveiling of just enough to impassion. Despite the glamor, gaudiness, and lack of superfluous skin, the pictures present in this volume demonstrate a genuine allure in all thir seediness. Tame as they may seem by present standards of decency, these images are not so much quaint as they are frank, yet seductive documents of genuine sleaze.

Samenvatting: De foto’s in dit boeken zijn uit de gouden periode van de soft-pornografische fotografie; van ongeveer 1955 tot 1965. Dit was het decennium waarin genotzucht niet werd bevredigt door gynaecologische detailbeelden, maar door het net voldoende onthullen om er warm van te worden. Ondanks de glamour, het opzichtige karakter en het gebrek aan overtollige huid, bieden de afbeeldingen in dit boek een eigen aantrekkingskracht in al hun platvloersheid. Ook al zijn de foto’s tam volgens de huidige zeden en normen, ze zijn zeker niet buitenissig; eerder zijn het verleidelijke documenten met hun openlijk vertoon van rauwe slonzigheid.