Category: Books
Pages: 538
ISBN: 978-1-56333-055-1
Year: 1992

Hits: 630

Summary: When a man falls in love with a woman, it is supposed to be simple, uncomplicated, easy. Unless that woman happens to be a Dominatrix. This unpretentious love story captures the richness, the poignancy, the depth of this very special kind of love. Devoid of sleaze or shame, ‘My Darling Dominatrix’ is an honest and compelling account of the power and passion that bind two unique individuals together. This book probes a forbidden world with sincerity and intelligence that will challenge the reader’s most deeply felt convictions about the nature of love and sex.

Samenvatting: Als een man verliefd wordt op een vrouw, verloopt dat meestal simpel, ongecompliceerd en gemakkelijk. Tenzij de vrouw een Domme is… Deze oprechte liefdesgeschiedenis beschrijft de rijkdom, de scherpzinnigheid en de diepgang van zo’n speciaal soort liefde. Zonder vunzigheid of schaamte geeft ‘My Darling Dominatrix’ een eerlijk en boeiend beeld van de macht en de passie die twee mensen kan verbinden. Dit boek onderzoekt een verboden wereld op serieuze en intelligente wijze en het prikkelt de vaak diepgewortelde overtuigingen van de lezer op het terrein van liefde en seksualiteit.