Category: Books
Pages: 265
ISBN: 978-0-352-32922-6
Year: 1994

Hits: 736

Summary: Emma, having been denied every dignity of adulthood by her mistress Ursula, is now required to sacrifice something even more precious; access to her own pleasure. Confined under her skirts and desperate for the unique attentions of her beautiful, strict guardian, Emma learns what it’s like to be denied release from her torment. Taken from the tranquility of an English country residence to Ursula’s North African harem, she is introduced to a world where the bizarre has become the everyday. And this is no ordinary holiday. Emma is to experience discipline and pleasure which will change her life forever.

Samenvatting: Meesteres Ursula heeft Emma elke waardigheid ontnomen die hoort bij volwassenheid. En nu moet ze nog meer opofferen: de toegang tot haar eigen genot. Opgesloten onder haar rok en wanhopig verlangend naar de unieke aandacht van haar prachtige, maar strenge Meesteres leert Emma wat het betekent geen verlossing te vinden in deze marteling. Weggerukt uit de vredige stilte van het Engelse plattelandshuis, verhuist Emma naar Ursula’s harem in Noord-Afrika en treedt zij binnen een wereld waar het bizarre tot dagelijkse praktijk is geworden. En dit is geen gewone vakantie. Neen, Emma is hier om discipline en genot te ervaren op een manier, die haar leven voor altijd zal veranderen.