Category: Books
Pages: 321
ISBN: 978-0-9823693-2-6
Year: 2010

Hits: 556

Summary: Thom Magister’s memoir of being trained as a leather Master in the 1950s, ‘One Among Many’, was published in Mark Thompson ‘s groundbreaking 1991 ‘Leatherfolk’ anthology. Ever since then it has been widely cited as one of the few firsthand accounts we have about the fabled ‘Old Guard’, though the men at the time never thought of themselves in those terms. Now, based on his decades of experience, Magister offers a novella, ‘The Slave Journals’, that depicts an ideal community of Masters and slaves, and 17 erotic stories written from the perspectives of different Old Guard Masters from the 1950s to 1980. He has fictionalized his adventures and those of his friends and partners, but the genuine Old Guard values of responsibility, humility, respect, and gratitude are evident throughout. Few other writers can handle this material with Magister’s authority, and the results are not only historically illuminating but erotically powerful. His unforgettable ‘Masters and slaves’ will make you think as well as get you off. If your idea of Old Guard practices is largely gleaned from the Internet, these stories will surprise you.

Samenvatting: Thom Magisters herinneringen aan de tijd waarin hij werd getraind tot Meester in de leerscene, werden in de jaren vijftig voor het eerst gepubliceerd in Mark Thompson’s baanbrekende verhalenbundel ‘Leatherfolk’ (1991). Sindsdien wordt zijn werk vaak genoemd als één van de weinige authentieke verhalen over de ‘oude garde’, ook al zagen de mensen in die kring zichzelf toen beslist niet als ‘oude garde’. Nu, met tientallen jaren aan ervaring rijker, biedt Magister ons hier een novelle, ‘The Slave Journals’, dat een ideale gemeenschap van Meesters en slaven tot leven brengt. Daarnaast zijn er nog 17 erotische vertellingen, geschreven vanuit het perspectief van de Meesters van de oude garde (1950-1980). Het gaat om een geromantiseerde weergave van de avonturen van hemzelf en zijn vrienden of partners. De oorspronkelijke normen en waarden van de ‘oude garde’ – verantwoordelijkheid, bescheidenheid, respect en dankbaarheid – zijn daarbij nadrukkelijk bewaard gebleven. Weinig andere schrijvers kunnen met dit materiaal omgaan, zoals Magister doet. Het eindresultaat is niet alleen verhelderend vanuit historisch perspectief, maar het heeft ook een erotische kracht. Zijn onvergetelijke ‘Masters and slaves’ zet je aan het denken terwijl het je ook zal opwinden. Als jouw beeld van de oude garde is ontstaan door wat er op internet te lezen is, dan staat je in dit boek een verrassing te wachten.