Category: Books
Pages: 204
ISBN: 978-0-9770063-9-7
Year: 2011

Hits: 785

Summary: Join Dr. Charley Ferrer, a world-renowned Clinical Sexologist, as she provides valuable information about Dominance and submission and the various power exchange relationships. This book addresses the emotional and psychological connections men and women make in this uniquely erotic lifestyle, dispelling many of the misconceptions perpetuated by Hollywood and the media. BDSM for Writers provides authors with valuable information and tools to assist you in developing stronger and more realistic characters, plots, and scenes. Not only does 'BDSM for Writers' cover the basics every author should know when writing in this particular genre, it also provides insight into individual characteristics, personality traits, and lifestyle etiquettes that adds realism to any fictional BDSM work. Discover ‘why’ a slave craves submission and ‘why’ a Dominant embraces that gift. Plus you’ll learn all about the benefits and pitfalls of punishment and rewards. There is even a BDSM Checklist created specifically for authors to assist in developing your characters and those deliciously wicked scenes.

Samenvatting: Dr. Charley Ferrer is een wereldberoemde klinisch seksuologe en zij biedt in dit boek de lezers waardevolle informatie over Dominantie en onderdanigheid en de verschillende relatievormen waarin macht een belangrijke rol speelt. Dit boek schenkt aandacht aan de emotionele en psychologische banden die mannen en vrouwen aangaan in deze unieke, erotische levensstijl. Het weerlegt allerlei vooroordelen die door film en andere media in stand worden gehouden. ‘BDSM for Writers’ voorziet schrijvers van waardevolle informatie en gereedschap die helpt om karakters, verhalen en scenes geloofwaardiger te maken. Het boek dekt niet alleen de basisbeginselen voor elke schrijver in dit genre, maar biedt ook inzicht in individuele karaktertrekjes, persoonlijke eigenschappen en regels uit de BDSM-gemeenschap, wat bij kan dragen aan meer realisme in BDSM-romans. Ontdek ‘waarom’ een slaaf verlangt naar onderwerping en ‘waarom’ de Dominant deze overgave maar wat graag accepteert. Tot slot lees je alles over de voordelen en valkuilen van bestraffing en beloning. Er is zelfs een BDSM controlelijst, die speciaal is samengesteld om schrijvers te helpen bij het ontwikkelen van hun hoofdpersonen en het scheppen van die heerlijk sappige passages.