Category: Books
Pages: 211
ISBN: 978-0-9770063-4-2
Year: 2011

Hits: 789

Summary: Join world-renowned Clinical Sexologist Dr. Charley Ferrer as she pulls back the leather curtain to reveal the truths about love, affection, and the respect shared by men and women who embrace the uniquely erotic lifestyle of Dominance and submission. ‘BDSM The Naked Truth’ dispels many of the misconceptions Hollywood and the media have propagated, giving the reader a realistic view of the intricacies of the power exchange and the rich intense relationships formed by men and women who embrace this lifestyle. It also provides valuable information every novice or curious seeker should know and understand while at the same time validating and acknowledging the experiences and various levels of connection and relationships within the community. Discover the integral truths behind ‘why’ one person craves submission and another accepts that gift. Plus you’ll learn the techniques and foundation necessary to train a slave and the benefits and pitfalls of rewards and punishment.

Samenvatting: Volg de wereldberoemde klinisch seksuologe dr. Charley Ferrer, als zij het gordijn van leer opzij schuift en de waarheid onthult over liefde, aanhankelijkheid en respect dat mensen delen die de unieke, erotisch levensstijl omarmen van Dominantie en onderdanigheid. ‘BDSM The Naked Truth’ weerlegt de vooroordelen die Hollywood en de media in stand houden. Tegelijkertijd geeft het de lezer een realistisch beeld van de fijnzinnige details die horen bij het machtsspel en kijk op de rijkdom aan intense banden die mannen en vrouwen die deze levensstijl aanhangen samen smeden. Verder biedt het boek waardevolle informatie die elke beginner en nieuwsgierige ontdekker moet weten en begrijpen, terwijl het de ervaringen met en verschillende niveaus van relaties in de scene ijkt en erkent. Ontdek de integrale waarheid achter het ‘waarom’ de een verlangt naar onderdanigheid en de ander dat offer aanvaardt. Tot slot leer je de technieken en basisvaardigheden die nodig zijn om een slaaf te trainen en tevens de voordelen en valkuilen van beloning en bestraffing.