Category: Books
Pages: 238
ISBN: 978-0-8135-1808-4
Year: 1994

Hits: 624

Summary: Lynn Chancer advances the provocative thesis that sadomasochism is far more prevalent in contemporary societies like the United States than we realize. According to Chancer, sexual sadomasochism is only the best known manifestation of what is actually a much more broadly based social phenomenon. Moving from personal relationships to interactions in school, the workplace, and other institutions, Chancer uses a variety of examples that are linked by a recurrent pattern of behavior. She goes beyond the predominantly individualistic and psychological explanations generally associated with sadomasochism (including those popularized in the ‘how to’ literature) toward a more sociological interpretation. Chancer suggests that the structure of societies organized along male-dominated and capitalistic lines reflects and perpetuates a sadomasochistic social psychology, creating a culture steeped in everyday experiences of dominance and subordination.

Samenvatting: Lynn Chancer borduurde voort op de uitdagende stelling dat sadomasochisme veel meer doorgedrongen is in onze huidige (Amerikaanse) maatschappij dan wij soms denken. Volgens Chancer ligt sadomasochisme als seksueel fenomeen veel meer aan het oppervlak dan de wijdverspreide sociale verschijningsvorm. Chancer gebruikt tal van voorbeelden, van persoonlijke relaties tot relaties op school, werk of tussen mensen binnen andere instellingen. De auteur gebruikt ook tal van weliswaar verschillende voorbeelden, maar die tegelijk ook telkens terugkerende gedragspatronen aantonen. Chancer gaat verder dan de vooral slechts individuele en psychologische verklaringen die over het algemeen met sadomasochisme in verband worden gebracht (inclusief de populaire beelden in handboeken) en komt zo tot een meer sociologische interpretatie. Chancer meent dat de sociale structuur – waarin vooral mannen en kapitalisme de overhand hebben – een sociaal-psychologisch sadomasochisme in stand houdt. Dat voert tot een alledaags leven waarin ervaringen met dominantie en onderdanigheid gemeengoed zijn.