Category: Books
Editor: lise
Year: 2016
File: New in Town - J Kreeg.epub

Hits: 753

Summary: 'New In Town' is about a man cut off from ‘civilization’ during a great change in society and his adjustment and prospective of adjusting to that change.  There are many characters and many plots - and sub plots - which continue throughout the story.  I apologize, if due to the sometimes slow nature of the release of each section, if you do not remember who is who and what is happening.

Samenvatting: 'New in Town' gaat over een man die tijdens een grote maatschappelijke omwenteling afgesneden was van deze samenleving. Bij zijn terugkeer moet hij zich aanpassen en op zoek naar 'zijn plek' in de samenleving. Het boek kent vele plots - en sub-plots - en vele karakters. Mijn excuses, door de duur tussen het verschijnen van de verschillende delen kan de lezer moeite hebben met het herinneren van de verschillende verhaallijnen.