Category: Books
Pages: 247
ISBN: 978-0-313-39157-6
Year: 2011

Hits: 652

Summary: Perversion saturates everything from song lyrics to cinema to advertising and art. Caught in a quagmire that is at once sexy and revolting, thrilling and petrifying, individuals must manage their exposure and decide just how much they want these representations to influence their daily lives. So, how do we respond? An interdisciplinary exploration of sexual perversion in everyday life, ‘Part-Time Perverts: Sex, Pop Culture and Kink management’ starts from the premise that, for better or worse, everyone is exposed to a continual barrage of representations of sexual perversion, both subliminal and overt. Our involvement, author Dr. Lauren Rosewarne contends, is universal, but our management strategies cover a spectrum of behavioral possibilities from total repression to total immersion. It are those strategies that she examines here. Drawing on her own experience, as well as on pop culture and a multidisciplinary mix of theory, Rosewarne shifts the discussion of perversion away from the traditional psychological and psychiatric focus and instead explores it through a feminist lens as a social issue that affects everyone. Her book examines representations of perversion – from suppression to dabbling to full-body immersion – and proposes a classification for perversion management, and charts the diverse strategies we us to manage, and perhaps enjoy, exposure.

Samenvatting: Perversie is overal om ons heen; van liedteksten tot bioscoopfilms en van reclame tot kunst. Gevangen in die draaikolk van indrukken, die tegelijk sexy en afstotend is, opwindend en ijzingwekkend, moet het individu voor zichzelf beslissen hoeveel hij zich in het dagelijks leven door die beelden laat beïnvloeden en leiden. Dus, hoe reageer je op perversiteit? ‘Part-Time Perverts: Sex, Pop Culture and Kink management’ is het resultaat van een interdisciplinaire studie naar seksuele perversie, met als uitgangspunt dat in meer of mindere mate iedereen continu te maken krijgt met beelden van seksuele perversie, bewust of onbewust. Onze betrokkenheid daarin is volgens dr. Lauren Rosewarne universeel, maar de strategie voor de wijze hoe we daar mee omgaan laat een scala aan gedrag zien; van het compleet onderdrukken tot het totaal eraan overgeven. Het is deze strategie die ze hier onderzoekt. Daarbij put ze uit eigen ervaring en een multidisciplinaire mix van theorieën. Roserwarne voert de discussie over perversie weg van de traditionele psychologie en psychiatrie en richt zich vooral vanuit een feministisch oogpunt op de sociale effecten die iedereen raken. Haar boek onderzoekt uitingsvormen van perversiteit; van het onderdrukken, het voorzichtig toelaten en tot een totale onderdompeling van lichaam en geest. Ze stelt daarbij een classificatiesysteem voor en brengt verschillende strategieën in kaart die mensen gebruiken om met perversie om te gaan – en waar we misschien wel van genieten.