Category: Books
Pages: 93
ISBN: 978-1-905605-14-9
Year: 2007

Hits: 684

Summary: Male Chastity: the practice of securing a consenting adult male by means of a lockable chastity device such that the chastened male’s sexual release can be achieved only with the keyholder’s involvement and consent. Keyholder: the one who holds the above male’s key.

Samenvatting: Mannelijke kuisheid: de praktijk om – met zijn instemming – bij een volwassen man zijn kuisheid veilig te stellen met behulp van een afsluitbaar instrument (zoals een kuisheidsgordel), zodat zeker is dat hij niet tot een orgasme kan komen zonder uitdrukkelijke toestemming en betrokkenheid van de sleutelhouder. Sleutelhouder: zij die de sleutel in bewaring heeft voor de hiervoor genoemde man.