Category: Books
Pages: 110
ISBN: 978-1-934625-48-4
Year: 2007

Hits: 662

Summary: This is a book crammed with information about some of the challenges faced by individuals who wish to nurture their kinky identities and who also have the added challenge of managing the disability(ies) in their lives. The Issue Coordinator – herself a specialist on disability issues – has done a remarkable job finding lucid writers to cover a representative sampling throughout the broad areas of disability. The contributing authors are individuals who use wheelchairs, who are blind or deaf, who have multiple Disabilities, who have clinically diagnosed psychiatric illness, or adult-onset health diagnoses. They are active BDSM lifestylers who passionately describe the challenges that accompany living and playing with disability, and who demonstrate a point of view that is a unique asset to our community.

Samenvatting: Dit boek zit bomvol informatie over sommige uitdagingen voor mensen die hun kinky persoonlijkheid willen verwerkelijken en die tegelijk de uitdaging kennen van een leven met een of meer lichamelijke of geestelijke handicaps. Angela Stassinopoulos (eindredacteur van deze uitgave) is zelf bekend met zaken rond handicaps en op bijzonder verdienstelijke wijze verzamelde zij mensen om zich heen die een representatieve doorsnee vormen van ervaringsdeskundigen op een breed terrein van diverse handicaps. De schrijvers van bijdragen zitten in een rolstoel, zijn blind of doof, hebben te maken met meervoudige handicaps, hebben een klinische diagnose van een psychische aandoening of een degeneratieve ziekte. Allen hebben zij een actieve BDSM-levensstijl en zij beschrijven openhartig de uitdagingen die gepaard gaan met de combinatie van hun levensstijl en handicap(s). Zij laten ons daarbij BDSM vanuit hun persoonlijke invalshoek zien, die een unieke waarde vertegenwoordigt in onze samenleving.