Category: Books
Pages: 177
ISBN: 978-1-4199-6113-7
Year: 2010

Hits: 703

Summary: Jonathan’s sexual fantasies are colored with dominant dreams of enslavement and control. As a liberated man who admires and adores women, his fantasies leave him feeling ashamed. Laurel is a free spirit. She joyfully embraces her sexually submissive nature, understanding the road to true liberation lies not in upholding society’s rigid mores and expectations but in being true to oneself. Yet Laurel has a secret too. Though ready for adventure, she keeps her heart carefully concealed. No man has ever penetrated the carefree, casual attitude she wears around herself like a shield. When this unlikely pair meets, the sparks fly. Jonathan is forced to confront and come to terms with his dominant sexual impulses. Laurel finds her careful façade being cracked by the only man ever to get close enough to break her heart. As Jonathan and Laurel move from casual BDSM play to a more serious D/s relationship, each is forced to decide if this is merely a game or a way of life and ultimately, of love.

Samenvatting: Jonathan’s seksuele fantasieën worden gekleurd door dromen van dominantie, met overheersing en macht. Als een man die de beginselen van emancipatie geheel onderschrijft en vrouwen lief heeft, schaamt hij zich voor deze fantasieën. Laurel is een vrije geest. Speels omarmt zij haar onderdanige aard en beseft zij dat je ware vrijheid niet kunt vinden onder behoudende maatschappelijke normen en verwachtingen. Je moet jezelf kunnen zijn. Maar ook Laurel heeft een geheim. Alhoewel ze open staat voor een avontuur, blijft haar hart feitelijk gesloten. Geen man wist tot nu toe door te dringen door haar schijnbaar zorgeloze en luchthartige pantser rond haar hart. Als dit onwaarschijnlijke stel elkaar ontmoet, slaan vonken over. Jonathan moet in het reine komen met zijn dominante aanleg. Lauren opent langzaam haar anders onbereikbare hart voor de enige man die haar zo aantrekt en raakt. Wanneer de relatie van Jonathan en Laurel verschuift van oppervlakkig BDSM-spel naar een heuse D/s relatie, moet elk van hen onder ogen zien of dit slechts een spelletje is, een levensstijl of de ware liefde.