Category: Books
Pages: 237
ISBN: 978-3-931406-20-2
Year: 2001

Hits: 626

Summary: Was macht Roboter-Sklavinnen in einer Marskolonie scharf? Mit welchen Netzkristallen dealt Cybernao 2026 im Englischen Garten? Warum landet General Ulixes mit seinem Space-Rochen auf Circe? Diese und etliche andere delikate Fragen sollte Virgo Leys Opfer, ein wehrlos ans Bett geketteter Schriftsteller, schleunigst beantworten. Denn wenn es ihm nicht gelingt, die schöne Virgo mit seinen Geschichten zu becircen, wird sie ihre Skorpione auf seine Weichteile ansetzen. In zehn Science-Fiction-Storys, einer längeren Erzählung und der Rahmenhandlung zeigt Gregor Sakow, wie es in den kommenden Jahrhunderten bestellt sein könnte um Wollust, Gier und Leid. Wie schon in seinen anderen Büchern besticht Sakow auch diesmal wieder durch die Brillanz seiner Sprache und die Raffinesse der Handlung. Science-Fiction-Fans eröffnet er eine neue Dimension diese Genres, und die Liebhaber sadomasochistischer Erotik lässt er auf so manches lustvolle, technische Detail stoßen.

Samenvatting: Waarop geilen robot-slavinnen in een kolonie op Mars? In wat voor netkristallen dealt Cybernao 2026 in de Engelse Tuin? Waarom landt generaal Ulixes met zijn ruimte-rog op Circe? Deze en andere delicate vragen zou Virgo’s slachtoffer, een weerloos aan bed vastgebonden schrijver, snel moeten beantwoorden. Want als het hem niet lukt de mooie Virgo met zijn verhalen te betoveren, zal zij een schorpioen op zijn edele delen plaatsen. In tien korte science fiction verhalen, een langer verhaal en een raamvertelling laat Gregor Sakow zien hoe het in de toekomst staat met wellust, verlangen en lijden. Zoals ook in zijn andere boeken blinkt Sakow ook hier weer uit door taalgebruik en scherpzinnigheid. Voor liefhebbers van science fiction opent de auteur een nieuwe dimensie van dit genre en voor de liefhebbers van sadomasochistische erotiek valt er menig lustvol, technisch detail te ontdekken.