Category: Books
Pages: 212
ISBN: 978-1-908006-86-8
Year: 2011

Hits: 642

Summary: Allie has held a bright burning torch for Wade since college. They were part of a writing group and everything about those days with him and their friends Kitty and Corin fills her with longing. When their former Professor leaves them his rambling mansion in his will, it’s a chance for them to reunite. But there’s more than friendship bubbling beneath the surface. As secrets are revealed and relationships rekindled, the stories get dirtier and the stakes get higher. And now Allie’s realised that she isn’t quite sure who she wants… fun loving Wade, or quiet, restrained Corin. Neither have been honest about their feelings, and now they have the chance to act on the tales that ignite their most primal desires.

Samenvatting: Wat Allie betreft is er sinds de universiteit altijd een vlam van passie blijven branden waar het Wade aangaat. Ze waren deelnemers in een schrijversgroep en alles uit die dagen met hem en hun vrienden Kitty en Corin vervult haar met heimwee. Wanneer het viertal van een voormalige professor een wat bouwvallig herenhuis erft, komt er een weerzien. Maar er speelt meer dan alleen vriendschap… Als geheimen worden onthult en relaties opnieuw opbloeien, worden de verhalen gedurfder en de inzet alsmaar hoger. En nu weet Allie niet meer precies wie zij wil... De vrolijke Wade of de stille, ingetogen Corin? Beiden waren vroeger niet eerlijk over hun gevoelens en nu krijgen zij de kans om toe te geven aan hun meest primaire verlangens.