Category: Books
Pages: 101
ISBN: 978-1-890159-64-1
Year: 2004

Hits: 691

Summary: A ‘workshop in a book’ on the delights of feet and footwear, including: why people enjoy playing with feet and shoes; giving and receiving foot massage and worship; playing safely with strong foot stimuli like pain and tickling; basics of shoe and boot care; getting your partner involved in foot play, and more!

Samenvatting: Een ‘workshop in een boek’ over de geneugten van voeten en schoeisel, inclusief: waarom mensen genot beleven aan het spelen met voeten en schoeisel; het geven en ontvangen van een voetmassage of het (laten) aanbidden van voeten; veilig spelen met sterke stimulering of kietelen van voeten; grondbeginselen van onderhoud van schoenen en laarzen; je partner betrekken in een voetenspel; en meer!