Category: Books
Pages: 209
ISBN: 978-0-8264-0889-1
Year: 1996

Hits: 715

Summary: This is the first book ever to explore the phenomenon of sadomasochism from both a clinical and practicing point of view. As the fastest-growing area of sexual behavior in the USA, SM has in recent years received considerable attention from the media – most of it, unfortunately, little more than cheap titillation, without any genuine attempt to understand why people voluntarily participate in sadomasochism. This is the first book to undertake a serious examination of the motivations of those who choose to participate in the sadomasochistic lifestyle. As such, ‘Bound to Be Free’ is a frank and honest examination of a form of human interaction which its practitioners fervently believe is not only reciprocal and loving, but offers them a way of experiencing erotic pleasure deeper than they would get through any ‘conventional’ activity. The authors study first-person narratives and case histories and finally lay to rest misperceptions and myths surrounding this surprisingly widely practiced form of sexual interaction.

Samenvatting: Dit is het eerste boek dat het fenomeen sadomasochisme van zowel een psychologisch als een praktiserend oogpunt bekijkt. Als snelst groeiende terrein binnen het seksueel gedrag in de Verenigde Staten, kreeg BDSM redelijk wat aandacht van de media. Meestal had die aandacht een goedkoop, populistisch karakter, zonder écht een poging te doen om te begrijpen waarom mensen vrijwillig deelnemen aan sadomasochistische activiteiten. Dit is het eerste boek dat serieus wil onderzoeken wat de mensen aanzet tot de keuze voor een sadomasochistische levensstijl. In die zin is ‘Bound to Be Free’ een open en eerlijk onderzoek naar een vorm van menselijke interactie, die volgens de deelnemers niet alleen wederzijds en liefdevol is, maar die hen een mogelijkheid biedt om erotisch genot met meer diepte te beleven, dieper dan zij voor mogelijkheid houden met meer conventionele seks. De schrijvers bestudeerden persoonlijke verhalen uit de eerste hand en ook medisch-psychologische dossiers. Aan het slot van hun boek weerleggen ze misvattingen en mythes rond deze verrassend vaak voorkomende vorm van seksuele interactie.