Category: Books
Pages: 593
ISBN: 978-0-9790067-7-7
Year: 2007

Hits: 612

Summary: Sensuous Sadie: “Some people feel that their spiritual side is always present and always powerful, wheter doing BDSM or anything else, so BDSM always has to do with spirtuality… As for me, I believe it takes conscious acts to live a spiritual life. Spirituality is fundamental to how I move through my life and BDSM is one way to stamp my ticket there.”

Samenvatting: Sensuous Sadie: “Sommige mensen hebben het gevoel dat hun spirituele kant altijd aanwezig en altijd vol energie is, of het nu is tijdens het beleven van BDSM of iets anders. Daarom heeft BDSM altijd te maken met spiritualiteit… Zelf geloof ik dat het een bewuste actie vereist om een spiritueel leven te leiden. Spiritualiteit is fundamenteel voor de manier waarop we in het leven staan en BDSM is één manier om dat leven vorm en inhoud te geven.”