Category: Books
Pages: 271
ISBN: 978-0-352-33649-1
Year: 2001

Hits: 750

Summary: Three sisters – blonde Anna, redhead Beth and raven-haired Gwen – find themselves at the castle of Herr Abraham Bärengelt, the mysterious artist and collector who is obsessed by the whiteness of their skin. Plunged into new tortures and humiliations gleefully devised by their inventive master, they wait bound and helpless for the next page to be turned in a tale of surreal erotic depravity and corruption. For Bärengelt is an artist of the sexually perverse – his works are like living sculptures of pleasure and pain, and his canvasses are the models…

Samenvatting: Drie zusjes – blonde Anna, roodharige Beth en ravenzwarte Gwen – bevinden zich in het kasteel van Herr Abraham Bärengelt, de mysterieuze kunstenaar en kunstverzamelaar, die is geobsedeerd door de witheid van hun huid. Onderworpen aan nieuwe martelingen en vernederingen die hun creatieve Meester met groot plezier bedenkt, wachten zij vastgebonden tot het lot weer iets nieuws brengt, in deze surrealistische vertelling vol erotische bandeloosheid en zedeloosheid. Want Bärengelt is een kunstenaar als het gaat om seksuele perversie – zijn kunstwerken zijn als levende beelden van genot en pijn, het canvas vormen steevast zijn modellen.