Category: Books
Pages: 272
ISBN: 978-0-352-33188-5
Year: 1997

Hits: 640

Summary: This is the story of Jo, a young woman who discovers a mysterious old book that documents the forbidden secrets of the Whipcord Society. The book has an intense aphrodisiac power over any woman who reads it. A hidden cult steals the book and plans to use it to lure young women to their organisation to satisfy their bizarre lusts, but Jo is determined to thwart them. In order to get the book back, she must join the society by undergoing a strict initiation of five humiliating yet strangely enjoyable ordeals.

Samenvatting: Dit is het verhaal van Jo, een jonge vrouw die een mysterieus oud boek ontdekt dat verslag doet van de verboden geheimen van de Whipcord Society. Het boek werkt als een sterk genotsmiddel voor vrouwen die het werk lezen. Een verborgen sekte steelt het boek om er jonge vrouwen mee te lokken voor hun organisatie en hun bizarre lusten. Maar Jo is vastbesloten hen te slim af te zijn, door het boek terug te veroveren. Om dat voor elkaar te krijgen moet ze zich aansluiten bij het genootschap. Dat betekent een strikt inwijdingsritueel met vijf vernederende – maar vreemd genoeg bijzonder genotvolle – beproevingen.