Category: Books
Pages: 215
ISBN: 978-1-897809-94-5
Year: 2001

Hits: 612

Summary: Ali truly is a mistress with a black heart. Her lust for power is equaled only by her insatiable lust for sexual fulfillment. She tramples men and women alike beneath her feet, the pain and humiliation she inflicts upon them serving as a rehearsal for her black heart’s desire and what will be her greatest achievement – the total domination of her dearest friend, the lovely Leigh. But even obtaining a coveted possession doesn’t always mean you can keep it. Rivals are everywhere…

Samenvatting: Ali is waarlijk een Meesteres met een duistere kant. Haar lust voor macht wordt slechts geëvenaard door haar onverzadigbare drang naar voor seksuele bevrediging. Ze vertrapt mensen, mannen zowel als vrouwen, onder haar voeten. Daarbij is de pijn en vernedering die ze toebrengt slechts een ‘vingeroefening’ voor het onderliggende verlangen dat leeft in haar gitzwarte hart en wat haar grootste prestatie moet worden: de totale onderwerping van haar beste vriend, de lieve Leigh. Maar zelfs het verwerven van een gekoesterd bezit wil nog niet altijd zeggen dat je het kunt houden. Overal zijn immers kapers op de kust…