Category: Books
Pages: 229
ISBN: 978-0-253-22285-5
Year: 2011

Hits: 633

Summary: Representations of consensual sadomasochism range from the dark, seedy undergrounds of crime thrillers to the fetishized pornographic images of sitcoms and erotica. In this pathbreaking book, ethnographer Staci Newmahr delves into the social space of a public, pansexual SM community to understand sadomasochism from the inside out. Based on four years of in-depth and immersive participant observation, she juxtaposes her experiences in the field with the life stories of community members, providing a richly detailed portrait of SM as a social space in which experiences of ‘violence’ intersect with experiences of the erotic. She portrays SM as a recreational and deeply gendered risk-taking endeavor through which participants negotiate boundaries between chaos and order. ‘Playing on the Edge’ challenges our assumptions about sadomasochism, sexuality, eroticism, and emotional experience, exploring what we mean by intimacy, and how, exactly, we achieve it.

Samenvatting: Weergaven van sadomasochisme met wederzijdse instemming varieert van een duister beeld uit de criminele onderwereld in romans, tot aan het fetisjistische beeld uit de pornografie die je ziet op televisie en in de erotiek. Voor dit baanbrekende boek dook Staci Newmahr zelf in de sociale structuren van de panseksuele BDSM-gemeenschap, omdat ze wilde begrijpen wat sadomasochisme werkelijk inhoud. Gebaseerd op vier jaar onderzoek en als ervaringsdeskundige plaatst ze haar praktijkervaringen tegenover de levensverhalen van leden uit de gemeenschap, wat een rijk en gedetailleerd beeld oplevert van BDSM als een sociaal terrein waar ervaringen van ‘geweld’ overlappen met erotische ervaringen. Ze laat BDSM zien als recreatieve en diep gewortelde manier om – na grondig onderhandelen over de wederzijds wensen – met enig risicovol gedrag de grenzen tussen chaos en orde worden opgezocht. ‘Playing on the Edge’ daagt je uit om je vooroordelen over sadomasochisme, seksualiteit, erotiek en emoties in een totaal nieuw daglicht te bezien, om te ontdekken wat intimiteit is en hoe we die invullen.