Category: Books
Pages: 253
ISBN: 978-1-59632-754-2
Year: 2008

Hits: 682

Summary: Haven is a Master of the Order of the Light – a revered sect of mediators and healers that roam the galaxy righting wrongs. Ten years ago he bought a ragged slave boy from Rigel Six and brought him to live at the Temple of Light on Radiant. As Wren’s master and mentor, Haven knows the young man is off limits, so he keeps his forbidden feelings for his novice under wraps, vowing never to act on them. Wren has been in love with his master from the moment he laid eyes on him. Haven rescued him from a life of sexual slavery and his gratitude is exceeded only by his desire for the tall, broad shouldered man he calls Master. When the pair are sent to mediate a conflict aboard the huge Tiberion war ship, Haven discovers that he must have a pleasure slave to fulfill the local customs. Wren offers to play the part but will his role as Haven’s slave boy bring back too much of his painful past? And how can Haven keep his vows of chastity when he is forced to use Wren in the most forbidden way? In a matter of life or death, both men must act on their hidden desires and hope not to lose each other forever.

Samenvatting: Haven is een Meester in de Orde van het Licht – een aanbeden sekte van bemiddelaars en heelmeesters die door het heelal zwerven om onrecht recht te zetten. Tien jaar geleden kocht Haven een haveloze, jonge slaaf van Rigel 6 en bracht hem tot leven in de Tempel van Licht op Radiant. Als Wrens meester en mentor weet Haven dat hij niet mag toegeven aan zijn verboden liefdesgevoelens voor de jongeman, dus houdt hij deze verborgen en zweert er nooit aan toe te geven. Wren houdt van zijn meester sinds het eerste moment dat hij Haven zag. Haven heeft hem gered van een leven van seksuele slavernij en groter nog dan zijn dankbaarheid is zijn verlangen naar de breed geschouderde man die hij Meester noemt. Wanneer zij samen erop uit worden gestuurd om te bemiddelen bij een conflict op een groot ruimteschip van Tiberion, ontdekt Haven dat hij een lustslaaf moet bezitten, om te voldoen aan lokale gebruiken. Wren biedt aan die rol te vervullen, maar zal die rol van slaaf niet oude wonden openen? En hoe kan Haven zijn gelofte van kuisheid gestand doen, als hij Wren gebruikt op de meest verboden wijze? In een zaak van leven en dood moeten beiden hun verborgen verlangens en hoop onder ogen zien, zonder elkaar voorgoed te verliezen.