Category: Books
Pages: 256
ISBN: 978-0-352-32915-8
Year: 1994

Hits: 640

Summary: In this extraordinary novel Jennifer describes in detail and with painful clarity her Initiation at the hands of the Professor and his beautiful wife. She learns, one by one, the Devices of discipline, the Areas of the body on which punishment is inflicted; and the Positions that she must adopt to receive chastisement. She soon becomes a willing pupil, and eager to learn; nonetheless her frequent errors earn her extra strokes, and she starts to wonder whether her Initiation will ever end.

Samenvatting: In deze buitengewone roman beschrijft Jennifer in detail en met pijnlijke helderheid haar Inwijding door de Professor en zijn mooie echtgenote. Ze leert, een voor een, de Instrumenten van discipline kennen, de Locaties op haar lichaam waarop de straf wordt gegeven en de Houdingen die zij moet aannemen om de tuchtigingen in ontvangst te nemen. Al snel is zij een ijverige leerlinge, gewillig om te leren. Desondanks leveren regelmatige fouten haar extra slagen op, waardoor zij zich afvraagt of haar Inwijding ooit zal eindigen.