Category: Books
Pages: 247
ISBN: 978-0-352-34541-7
Year: 2009

Hits: 614

Summary: The Shiller Company’s secret slavegirl business is ruthlessly exploited by its archrival Harvey Rochester when he has an entire truckload of their beautiful and highly trained slave girls abducted. The girls will be forced to work in his own cruel slave houses and also serve as hostages guaranteeing Shiller’s will replace them with a fresh batch when they are exhausted. Vanessa Buckingham of the Girlflesh News, has suffered at Rochester’s hands before and knows this state of affairs cannot be allowed to continue. She is further motivated by the fact that her slave lover Kashika will be in the next batch of girls to be handed over to Rochester. Rochester must be stopped for good, his slave business destroyed and the captive girls rescued. But how can his elaborate security precautions be bypassed? To succeed Vanessa must risk all and enter a secret world of depravity and erotic punishment.

Samenvatting: De firma Schiller, die in het geheim zaken doet met slavinnen, wordt genadeloos misbruikt door de rivaliserende Harvey Rochester, als deze beslag weet te leggen op een lading prachtige en goed getrainde slavinnen. De meisjes worden gedwongen om voor Rochester te werken in zijn wrede sekspaleizen en ook dienen ze als gijzelaars om zo Schiller te dwingen steeds weer nieuwe meisjes te leveren, wanneer de oorspronkelijke groep ‘opgebruikt’ is. Vanessa Buckingham van Girlflesh News heeft ooit geleden onder Rochesters handen en zij weet als geen ander dat er een einde moet komen aan Rochesters praktijken. Het feit dat haar geliefde slavin Kashika op de nominatie staat om ook overgedragen te worden, motiveert Vanessa om daarbij tot het uiterste te gaan. Rochester moet voor eens en altijd tot stoppen worden gebracht, zijn imperium verwoest en de ontvoerde meisjes moeten worden bevrijd. Maar hoe komt Vanessa voorbij aan de uitzonderlijke beveiligingsmaatregelen van Rochester? Om succesvol te zijn moet ze zelf onderduiken in de geheime wereld van wellust en erotische straffen.