Category: Books
Pages: 238
ISBN: 978-0-352-34505-9
Year: 2008

Hits: 770

Summary: Natasha Linnet has a weakness for older men, preferably those with sufficient confidence to take her across their knees. So when the directors of old-fashioned wine merchants, Hambling and Borse – notorious purveyors of traditional discipline for wayward girls – invite Natasha to work for hem, it is an offer too good to refuse. But Natasha soon discovers that she is expected to give a great deal more than she ever anticipated, and to a great many more people in a number of unexpected ways. So will the temptations being dangled in front of her make it possible to endure what is going on behind?

Samenvatting: Natasha Linnet heeft een zwak voor oudere mannen, het liefst van het soort met veel zelfvertrouwen die haar over de knie willen leggen. Als op een dag de directeuren van een ouderwetse wijnhandel Hambling and Borse – berucht om hun strikte handhaving van discipline onder moeilijk handelbare meiden – Natasha vragen om voor hen te komen werken, lijkt haar dat een prima aanbod; een aanbod dat te goed is om aan haar neus voorbij te laten gaan. Maar al snel ontdekt Natasha dat er meer van haar wordt gevraagd dan ze ooit had verwacht, en door veel meer mensen en op onverwachte manieren ook… Zijn de verleidingen die haar worden voorgehouden groot genoeg om te verdragen wat er achter haar gebeurd?