Category: Books
Pages: 220
ISBN: 978-0-352-34515-8
Year: 2009

Hits: 643

Summary: Following the success of ‘Over the Knee’, Fiona Locke returns with a collection of short stories that explores every aspect of corporal punishment and spanking. A pop star lookalike devises the ultimate revenge for a spoiled diva. A haughty southern belle gets her comeuppance from a rakish suitor. An ambitious historian gets more than she bargained for when she goes treasure-hunting in a haunted house. And Angie earns a trip to the woodshed for acting like a brat in public. And whether it’s six of the best from the schoolmaster’s cane or a sound smacking over the knee, the stories are told from the perspective of a true enthusiast who knows what a spanking feels like.

Samenvatting: Na het succes van haar roman ‘Over the Knee’ komt Fiona Locke ditmaal met een verzameling korte verhalen die alle aspecten van lijfstraffen en billenkoek verkennen. Een op een bekende popster gelijkende zanger bedenkt de ultieme wraak op een verwende diva. Een hooghartige schoonheid krijgt een schitterend debuut van haar schuchtere aanbidder. Een ambitieuze historica krijgt meer dan ze had verwacht als ze op zoek gaat naar een schat in een spookhuis. En Angie verdient een reisje naar het schuurtje omdat ze zich publiekelijk gedroeg als een kreng. En of het nu zes slagen zijn met de riet van de schoolmeester of een geduchte portie klappen op de (blote) billen met de (evenzeer blote) hand, de verhalen zijn allemaal geschreven vanuit het perspectief van iemand die weet hoe billenkoek in werkelijkheid aanvoelt.