Category: Books
Pages: 210
ISBN: 978-1-4392-3855-4
Year: 2009
Note: Formerly titled ‘Bird in a Cage’

Hits: 664

Summary: Some women are drawn to the darkness in their soul, a secret whisper that urges them to submit. Lara listens to this voice, which leads her in the arms of Michael, her dominant online friend and potential Master. Michael longs for what Lara offers, eager for her to become his submissive slave. Explore with Lara and Michael, as each tells their story, chapter by chapter, with their own unique voice. Enjoy a tale of sensual awakening, woven into the classic themes of love lost and romantic redemption.

Samenvatting: Sommige vrouwen voelen zich aangetrokken door de duistere zijde van hun ziel, een geheime fluistering die hen aanspoort om zich te onderwerpen. Lara luistert naar deze innerlijke stem, die haar in de armen leidt van Michael, haar vriend en mogelijke Meester die ze via internet heeft ontmoet. Michael verlangt naar wat Lara hem bieden kan en hij hoopt dat zij inderdaad zijn onderdanige slavin wil worden. Beleef het mee, samen met Lara en Michael, als beiden hun eigen verhaal vertellen, hoofdstuk na hoofdstuk, elk met een eigen, unieke stem. Geniet van dit verhaal van een sensueel ontwaken, verweven in klassieke thema’s van verloren liefde en verlossing.