Category: Books
Pages: 251
ISBN: 978-0-352-34504-2
Year: 2008

Hits: 611

Summary: Vanessa Buckingham has discovered strange contentment in the bizarre and secretive underworld of commercially organised slavery. Having accepted her own submissive nature, Vanessa is now happily working for the powerful Shiller Company as a slave reporter for Girlflesh News. She has also found a lover in the form of the beautiful slavegirl Kashika. But there are forces at work that wish to destroy Shiller’s carefully run ‘ethical’ slave business. Shiller’s rival and arch enemy – the media mogul, Sir Harvey Rochester – has not given up trying to take over the operation. Having failed to use Vanessa as his unwitting pawn to expose Shiller, Sir Harvey now turns to more extreme methods.

Samenvatting: Vanessa Buckingham leeft met een nog wat onwennige gelatenheid in de bizarre en geheimzinnige onderwereld van commercieel georganiseerde slavenhandel. Zij heeft haar eigen onderdanige gevoelens echter geaccepteerd en werkt met genoegen voor de machtige firma Schiller als verslaggeefster bij ‘Girlflesh News’. Zij heeft ook een geliefde gevonden in de persoon van de mooie slavin Kashika. Maar er zijn duistere krachten aan het werk die Schillers vanuit ethische doelstellingen zorgvuldig opgezette onderneming willen ondermijnen. Schillers rivaal en aartsvijand – mediamagnaat Sir Harvey Rochester – wil Schillers zaken overnemen en geeft niet op. Nadat zijn opzet mislukt om de niets vermoedende Vanessa voor zijn karretje te spannen, kiest Sir Harvey voor meer extreme methoden…